Dobra berba d.o.o.
OIB: 15216199248
Sjedište: Kornatska 1, 10000 Zagreb
Poslovna jedinica: Ivančići 11, 10453, Ivančići
Vinarija: Ivančići 11, 10453 Gorica svetojanska
Email: info@dobraberba.hr
Telefon: +385 (0)99 313-4715
Kontaktirajte nas